Bemutatkozunk

CÉGFILOZÓFIA

Alapítva 1992-ben

CÉGFILZÓFIA
 

A cég minden külső és belső kapcsolatában elsődlegesnek tekinti a mindkét fél számára hosszú távon működő, kölcsönösen előnyös együttműködést.

Tevékenységünkkel folyamatosan biztosítjuk ügyfele-
ink kiszolgálását, támogatást nyújtva a biztosítási
piacot jellemző, sokszor átláthatatlan ügymenetben.
Célunknak tekintjük a biztosítás alapvető funkciójá-
nak működését, a bekövetkező károk ügyfelet meg-
illető kifizetését.

A biztosítási piac állandó változása, a társaságok
közötti valódi verseny kialakulása, az ár, és szolgál-
tatásbeli különbségek, az Ügyfelek maradéktalan
kiszolgálása elképzelhetetlen a piacon mindenkor
legjobb megoldások kínálata nélkül.
Célunk ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása
és legkedvezőbb pozíciójuk megteremtése.

A versenyképesség megtartása megköveteli a folya-
matos fejlődést, ezért szükségszerű szolgáltatásaink
körének bővítése, színvonalának javítása. A BENEVOLUS határozott CÉLJA a megkezdett saját út folytatása amely az eredeti saját kezdeményezéseken alapuló fejlődést a legkorszerűbb módszerekkel és infrastruktúrával ötvözi.

Ügyfeleink sikeres működését saját fejlődésünk alapfeltételének tekintjük, ezért mindent megteszünk, amivel ehhez hozzájárulhatunk!