Ügyfeleink

Cégek

Alapítva 1992-ben

KOCKÁZATKEZELÉS

Ügyfeleink a gazdaság minden területén működő vállalatok, cégek, társaságok általános
és speciális igényekkel. Tevékenységük kapcsán kockázataik összetettek.

Tevékenységüktől függetlenül Ügyfeleink számára a kockázatkezelésben figyelmbe vett szempontok :

TÉNYLEGES KOCKÁZATOK szükséges mértékű, és körű alkalmazása

REJTETT KOCKÁZATOK a nem ismert de valós kockázatok feltárása

KÁRMEGELŐZÉS kérdése

A tényleges kockázatokra a legoptimálisabb fedezeteket!

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

Az eredményesség érdekében meghatározó kérdés minden költség ésszerű csökkentése vagy lehetőség szerinti racionalizálása. A biztosítási költség e tekintetben évente felül-
vizsgálható
kérdés.

OPTIMALIZÁLÁS ! A szükséges fedezetek a mindenkor legkedvezőbb díjért

ÖNRÉSZ megfelelő alkalmazásával a díjmérséklés

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS a gazdaságosság keretein belül olcsóbb mint a biztosítás

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT a saját munkaerő tehermentesítése

"A legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredmény"

FEJLŐDÉS

A saját fejlődésünk ÜGYFELEINK fejlődésétől függ. Ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel arra törekszünk, hogy fejlődésüket elősegítsük. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy ügyfeleink mindig

GYORSABBAN kisebb időráfordítással dönthessenek, intézkedhessenek

PONTOSABBAN a legkevesebb hibával, ha lehet elsőre egy ügy elintéződjön

OLCSÓBBAN a kiadások csökkentésével forrásokat szabadítsunk fel

tehát mindennek ami történik, és amit teszünk a fejlődést kell szolgálnia, a Mi és az
Ön fejlődését !